Welkom bij het
Community
Learning Center

van de Goeman Borgesiusschool Amsterdam

Meer infoAanmelden 26 mei

Samen delen is het nieuwe ‘hebben’

Het Community Learning Center

onderwijs dat van de hele buurt wordt

Hoe kunnen we garanderen dat kinderen in deze buurt opgeleid worden voor de banen van de toekomst? Hoe kunnen organisaties in onze buurt straks nog de juiste medewerkers vinden? En hoe blijf je als (werkende) ouder op de hoogte van de laatste ontwikkelingen? Wat gaan we doen om de buurt aantrekkelijk te houden om in te leven, leren, te kopen etc..

De komende maanden start de Goeman Borgesisusschool een experiment om samen met ouders, buren en lokale organisaties te kijken hoe we elkaar kunnen helpen in dit soort afzonderlijke wensen. Dat experiment noemen we het ‘Community Learing Center’ en heeft als doel samen te onderzoeken:

1. hoe we met onderwijs de leefbaarheid (veiligheid, sociale verbinding) kunnen verbeteren

2. levensvatbaarheid (blijven bestaan van de organisaties) kunnen vergroten

3. een leven lang leren (iedereen blijven ontwikkelen) in de buurt kunnen ondersteunen.

In landen als Canada, Amerika en Australië is dit al jaren een succes. Wij willen de eerste in Nederland zijn die daar op een eigen manier invulling aan geven.

003

CLC experimenten in Nederland

265

Leerlingen

113

Mensen uitgenodigd voor 26 mei 2015

Initiatiefnemers

Korte intro hoe/waarom

Goeman Borgesiussschool Amsterdam

Helpt ieder ‘sterretje’ en ‘ster’ te worden

De Goemanborgesiusschool is een knusse school in Amsterdam Nieuw-West in een gezellig, nostalgisch gebouw met 265 leerlingen. Op onze vormen “dramatische vorming en het programma de Vreedzame School” het hart van ons onderwijs. Ons doel is van ieder ‘sterretje’ een ‘ster’ te maken.

Onderwijs van de Toekomst

De school in een netwerkmaatschappij

Onderwijs van de Toekomst is een netwerkorganisatie van docenten, bestuurders, ouders, bedrijven die mensen wilt laten nadenken over toekomstig onderwijs in een sterk veranderende maatschappij. Aan de hand van 7 bouwstenen van de netwerkmaatschappij adviseert zij scholen, gemeenten en andere belanghebbende in dit toekomstgericht proces. Onderdeel daarvan is het Community Learning Center.

Hun motto: Zodra je over de toekomst nadenkt, creëer je ‘m al!

Edoe

Hét online Leerling Volg Jezelf-systeem voor het onderwijs!

Edoe is de ontwikkelaar van het digitale Community Learning Center, de website. Het online systeem dat daar achter hangt gaat een stuk verder. Het is een online omgeving die ervoor zorgt dat het voor leerlingen eenvoudig, leuk en veilig wordt om online hun werkstukken en voortgang bij te houden. Daarbij zal tegelijkertijd het thuisfront (en uiteraard de docent) op de hoogte gehouden worden van de voortgang en ontwikkeling van het kind.

Binnen Edoe staat het kind centraal. Dit betekent dat een leerling zijn eigen omgeving krijgt, kan bijhouden en zelf kan bepalen wie toestemming krijgt bepaalde onderdelen van zijn ‘portfolio’ te zien.

Komt u ook 26 mei?

meldt u voor 18 mei aan via onderstaand formulier

We doen het stap voor stap. Eerst eens kijken óf er interesse is om samen als buurt iets te starten? We nodigen u graag uit voor een bijeenkomst op 26 mei van 17.00 tot 20.00 uur, locatie Goeman Borgesiussschool Aalbersestraat 35, Amsterdam. Op deze bijeenkomst kunnen we bespreken hoe we elkaar kunnen versterken. Bijvoorbeeld door te kijken of er samen lessen verzorgd kunnen worden. U kunt daarin een werkelijk verschil maken door daar aan deel te nemen.

Neemt u bij vragen contact op via gb@clcenter.nl

© Copyright - Community Learning Center